پاسخگویی هوشمند و سریع برای مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

پاسخ به پرسش‌های دانش‌آموزان و دانشجویان را به چاتا بسپارید

چت بات برای موسسات آموزشی

چاتا؛ چت‌بات هوشمند و هماهنگ با زبان فارسی برای مرکز آموزشی شما

پاسخ به پرسش‌های پرتکرار

دانش‌آموزان و دانشجویان مراکز آموزشی، پرسش‌های پرتکرار و متداولی دارند. می‌توان این پرسش‌ها را به همراه پاسخ به چت‌بات هوشمند چاتا آموزش داد تا به طور شبانه‌روزی و آنلاین، به همه آنها پاسخگو باشد.

دسترسی پیوسته و شبانه‌روزی

چاتا به طور پیوسته و شبانه‌روزی، به پرسش‌های دانشجویان و دانش‌آموزان پاسخ می‌دهد و نیاز آنان به تماس تلفنی یا مراجعه حضوری را برطرف می‌کند.

بهبود عملکرد کارکنان

چاتا بخش بزرگی از پرسش‌های پرتکرار مخاطبان مراکز آموزشی را پاسخ می‌دهد و این کمک می‌کند تا زمان کارشناسان موسسات آموزشی، برای امور کلیدی تخصیص یابد.

کدام مراکز آموزشی می‌توانند از چاتا استفاده کنند؟

ارتباط با ما _______